реклама 468

четвъртък, 12 март 2009 г.

Опасни запалки на пазара

Опасни запалки на пазара


Повече от 600 модела запалки, необезопасени за деца и с необичаен външен вид, са спрени от продажба на европейския пазар от контролните органи на страните членки.

Над 70 от тях са открити от Комисията за защита на потребителите (КЗП) в България, която е изпратила нотификации до европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки RAPEX, съобщиха от комисията, на която се позова БТА.

Това е станало в рамките на една година, след като на 11 март 2008 г. влезе в сила решение на Европейската комисия за забрана пускането на пазара на запалки, които не са обезопасени за децата или външно наподобяват предмети, за които се знае, че са привлекателни за тях.

Днес се отбелязва първата годишнина на тази забрана, която обединява усилията на тринадесет страни членки в една дейност за надзор на пазара, подкрепена финансово от Европейската комисия. По данни от предварителните доклади на страните са извършени повече от 1 800 инспекции на над 1 800 модела запалки. За България Комисията за защита на потребителите е осъществила 585 от тях.

Инспекторите са проверили общо над 35 000 000 запалки, сред които такива за многократна и еднократна употреба. В резултат на тях председателят на контролния орган Дамян Лазаров е издал заповеди за забрана и унищожаване на тези от тях, за които се е доказало, че са опасни за потребителите. Онези модели запалки, които представляват най-сериозен риск за потребителите са представени в докладите на RAPEX на уебстраницата на Европейската комисия.

Запалките, които не се използват внимателно, лесно могат да се превърнат в опасни, подчертават експертите. Това важи в особена степен за случаите, в които могат да попаднат у деца без надзор от страна на родител.

Страните членки продължават своите дейности и през тази година, които по предварителни планове трябва официално да приключат през декември. Участниците вече са започнали обсъждане за това как да продължат тези дейности, тъй като междинните резултати показват, че ще бъдат необходими по-нататъшни усилия, за да се гарантира, че запалките на европейския пазар съответстват на законовите изисквания.


Няма коментари:

Публикуване на коментар